Άρθρα - Συνήθη Νευρολογικά θέματα- Σύνδεσμοι

  • Ισχαιμικό ΑΕΕ - Σύγχρονη Οξεία Θεραπεία

Ischemic Stroke - Current Acute Treatment.pdf (1.1MB)


  • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

Stroke.pdf (736.2KB)


  • Διακρανιακό έγχρωμο Duplex υπερηχογράφημα 

Transcranial Color Duplex Ultrasound.pdf (650.9KB)


    

  • Ελληνική Εταιρία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων: https://www.cerebrovascular.gr/el/

  • https://www.youtube.com/watch?v=Gf4TavzFyMA&t=1527s
  • https://www.youtube.com/watch?v=Ki-VEySHoMY&t=8s
  • https://www.youtube.com/watch?v=hJIqQyEyifo&t=1175s
  • https://www.youtube.com/watch?v=_nbsJYA-A5o

Επικοινωνία

Μαιζώνος 65, 4ος όροφος

ΤΚ 26221, Πάτρα 


τηλ: 2610 222 661 ώρες γραφείου

κιν.: 6974 317 960

 

email: kargiody@gmail.com


Προσωπική σελίδα στο LinkedIn